Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 15/07/2014 21:24, số lượt xem: 1465

Chẳng bận tâm chi cái tuổi già
Giao lưu bè bạn ngại gì xa
Câu thơ dốc cạn lời ưu ái
Ngọn bút dâng đầy ý thiết tha
Để thắm duyên tình ta với bạn
Cho say đạo nghĩa bạn cùng ta
Sống vui, sống khoẻ, hồn thanh thản
Sáng rượu, thơ, hoa, tối thưởng trà.

20-11–2008
- In trong tập thơ "Đêm vắng em", Đặng Tuấn Phong, NXB Văn Học, 2013