Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/08/2014 10:50, số lượt xem: 394

Sướng chi bằng... sướng... đó đây chơi
Con cháu giỏi, ngoan mình thảnh thơi
Du lịch, tham quan tiền rủng rỉnh
Gia đình khoẻ mạnh, thuận hoà - vui

Thuận hoà - vui... vẻ, khoẻ thêm ra
Chẳng nghĩ lo chi, mệt - chóng già!
Mình sống cho mình theo sở thích
Thế là sung sướng, thoả lòng ta!

Thoả lòng ta - bạn, sướng làm sao
Thơ phú giao lưu, nghĩa dạt daò
Tình cảm sẻ chia, quên tuổi tác
Tâm hồn nhẹ nhõm, sống thanh tao

Thế naò là sướng? Chủ đề nêu
Sướng nhất: Tuổi cao khoẻ mạnh đều
Con cháu giỏi, ngoan, vui... sướng lắm
Sướng chiều nhau... sướng, đủ tiền tiêu!

Thử luận THẾ NÀO LÀ SỐNG SƯỚNG của Hoàng Điền
1-10-2008