Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/07/2014 04:37, số lượt xem: 516

Tôi đang sống giữa làng dân làm xiếc
Nghề ấy truyền nhau không biết tự bao giờ
Hầu hết đàn ông từ sáng tinh mơ
Từng tốp gọi nhau vác đồ ra biển

Không qua lớp trường, không cần sàn diễn
Trình độ vẫn cao nếu chấm điểm tay nghề
Tiếp bước cha ông nơi đất biển miền quê
Con cháu ngư dân phải theo nghề "làm xiếc"(!)
Giữa biển xanh rì rào sóng biếc
Dân Thịnh Long biểu diễn xiếc: đi khoeo
Cao thấp mấy gang, tuỳ con nước nâng theo
Gặp chỗ nước sâu, chân khoeo cao vài mét
Mặc nắng, mặc mưa, sóng ngầm, gió rét
Chẳng ngại hiểm nguy, sống chết khó lường
Vì cuộc sống gia đình,
giữ truyền thống quê hương
Vất vả sớm hôm, lo áo cơm quên mệt

Biển reo vang, ngợi ca dân Thịnh Long "làm xiếc"
Không để mua vui, không biết khoe mình
Ơi! Những người dân bình dị, thông minh
Những nghệ sĩ xiếc vô danh
Xin thành tâm kính phục!

Chú thích: Ngư dân Thịnh Long, huyện Hải Hậu, Nam Định có tài đi khoeo để đánh bắt moi ngoài biển.