Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/07/2014 17:14, số lượt xem: 441

Cách xa, chờ đợi đã bao ngày
Vào mạng tìm nhau, gặp tối nay
Mộng ước vơi đầy vương nỗi nhớ
Sớm chiều ngây ngất tiếng "Em đây!"

Hai tiếng "Em đây!" thật ngọt ngào
Càng nghe, càng đắm dạ nao nao
Tâm hồn bay bổng, thèm nghe mãi
Khe khẽ, em ơi... nhắc lại nào!

Nhắc lại nào... em! Tiếng ấy thôi
Nói thêm nhiều nữa cũng thừa lời
Con tim đồng cảm, luôn đồng nhịp
Hai tiếng "Em đây"... đủ nghĩa rồi!

Tặng Th.P.
9-6-2009

- In trong tập thơ "Lỗi hẹn một lời yêu", Đặng Tuấn Phong, NXB Hội Nhà Văn, 2011