Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 08/08/2014 13:19, số lượt xem: 638

“Tuổi hiếm” qua rồi, cố níu xuân
Thấy Trời xa lắc, Đất thêm gần
Đêm đêm gắng luyện tinh đôi mắt
Sáng sáng năng rèn cứng cặp chân
Xướng hoạ thất ngôn tuần mấy bận
Giao lưu lục bát tháng dăm lần
Trí tâm bất lão sinh trường thọ
Con cháu chúc mừng, đỡ tủi thân!