Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/07/2014 16:27, số lượt xem: 455

Mùa Xuân Thiên kỷ mới vừa qua
Tân Tỵ đã đi được nửa già
Đất nước đẹp giầu đang... "đổi thịt"
Con người tươi trẻ lại... "thay da"
Tám mươi tuổi viết thơ còn nét
Chín chục Xuân xem báo chẳng nhoà
Con cháu, gia đình vui hạnh phúc
Lễ mừng thượng thọ có thơ ra!

15-7-2001