Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/07/2014 15:33, số lượt xem: 396

Trách ai gọi mãi mưa về
Ngày đêm rả rích naõ nề lòng ta...
Trời mây mờ trắng nhạt nhoà
Ngoài sân nhaõ nhoét, trong nhà nhớp nhơ
Đang buồn trời lại rắc mưa
Tiếng rơi rả rích, tiếng khua rào rào...
Đêm nay dù ở nơi nao
Nhớ anh, em hãy... hiện vào trong mơ!

05-4-2012