Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 08/08/2014 12:58, số lượt xem: 350

Bính Tuất xuân mừng Bác bẩy mươi
Bông hoa "Tuổi hiếm" góp vườn đời
Gần - xa thắm đượm tình không cạn
Nội - Ngoại nồng nàn nghĩa chẳng vơi
Con cháu yêu thương xây hạnh phúc
Bạn bè quý mến tạo nguồn vui
Trí - Tâm bất lão sinh trường thọ
Tổ ấm Mười - Phương: lộc gấp mười!

(Mừng thọ Bác Nguyễn Hữu Mười tuổi 70)
Xuân Bính Tuất – 2006