Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/07/2014 12:14, số lượt xem: 482

Quần tụ bên nhau: cảnh thái bình
Sắc màu huyền ảo đón bình minh
Lá xanh hy vọng ngời nhân nghĩa
Hoa tím thuỷ chung sáng đaọ tình
Dông baõ nổi chìm còn thắm đẹp
Nắng mưa vùi dập vẫn tươi xinh
Lênh đênh số kiếp muôn đời thế
“Bèo dạt - mây trôi” sống hết mình!

12-5-2010