Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/07/2014 18:00, số lượt xem: 345

Một đĩa lạc rang, rượu nửa bầu
Vui xuân bạn đến, có gì đâu
Từng câu xướng hoạ: tình say đắm
Mỗi tứ giao lưu: nghĩa nặng sâu
Thương nhớ đổi trao từ buổi sáng
Vui buồn chia sẻ đến canh thâu
Giang tay nối nhịp cầu thơ, bạn
Khoan khoái bên nhau, vợi nỗi sầu!

2-10–2008

- In trong tập thơ "Đêm vắng em", Đặng Tuấn Phong, NXB Văn Học, 2013