Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/07/2014 11:53, số lượt xem: 442

Anh muốn em là... riêng của anh
Mong đừng ai đến mắt long lanh
Tình em chỉ có anh trao, nhận
Những lúc vắng xa hãy để dành!

15-10-2004