Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/07/2014 08:04, số lượt xem: 420

Quảng cáo rùm beng, muốn lấy chồng
Loại người rao... ế, loại cho không
"Thi nhân" múa bút vơ vài gánh
"Quân tử" vung tay vé mấy gồng
Duyên dáng, đừng quên nền lễ giáo
Đảm đang, phải nhớ nếp gia phong
Lẳng lơ, khoe của ai thèm ngó
"Già kén... kẹn hom", thẹn cõi lòng!

Hoạ bài Kén chồng của Vương Thị Cát Đằng (Quảng Ngãi)