Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/07/2014 17:47, số lượt xem: 397

Cảm ơn Bác đã mến yêu Phong
Xướng - hoạ giao duyên kết bạn lòng
Cảm nhận đã trao tình Cẩm Thuỷ
Duyên thơ xin tặng nghĩa Thăng Long
Văn chương thuở trước ưa hình thức
Thơ phú bây giờ quý nội dung
Con chữ bay xa, tình trở lại
Hoằng-Phong chia sẻ, tháng ngày mong...

Hoạ Bài: Cảm nhận cùa Lê Như Hoằng