Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/07/2014 11:14, số lượt xem: 421

Vợ chồng đi lĩnh tiền hưu
Đồng lương thoi thóp, sớm chiều thở than
Chung nhau: bốn triệu mấy ngàn
Mà trăm nghìn thứ leo thang từng giờ
Cầm tiền mà cứ ngẩn ngơ
Đau đầu tính toán, bởi lo tiêu dùng
Viết lên một kế hoạch chung
Thêm - thêm, bớt - bớt vì không đủ tiền
Gạo mua cả tháng: ưu tiên
Tiền điện, tiền nước tách riêng từng phần
Ít tiền đành phải đun than
Không hút thuốc lá, rượu càng ít mua
Thức ăn chủ yếu rau dưa
Đôi khi "cải thiện", cũng vừa vừa thôi
Không trà, uống nước đun sôi
Bạn bè thông cảm cho tôi còn nghèo
Cuối năm hiếu hỉ quá nhiều
Việc hiếu là nghĩa, sớm chiều cần đi
Thiếp mời tiệc mặn: nghĩ suy
Đắn đo... chưa biết lấy gì chi ra
Thôi đành viện cớ ở nhà
Nào ai nỡ trách rằng ta nhẹ tình!

Về hưu mình tự nhủ mình:
Tâm hồn trong sạch, gia đình yên vui
Cảm thông tâm sự đôi lời
Tôi nghèo tiền bạc, nhưng tôi giầu tình

8-1998