Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/07/2014 11:04, số lượt xem: 399

Cuộc đời... thấm thoắt thoi đưa
Thời gian có đợi, có chờ ai đâu
“Xuân thì”... chớp mắt... qua mau
Cái già xồng xộc theo sau... còn gì!

2/4/2012