Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/07/2014 08:25, số lượt xem: 434

Vượt tuổi "HY" rồi, đã cộng hai
Sân chơi xướng hoạ chạy theo dài
Thất ngôn nhuần nhuyễn không khoe giỏi
Bát cú tinh thông chẳng dấu tài
Niêm, luật, đúng, sai: Em gọi... nhắc
Tứ, vần, hay, dở: bạn kêu... nài
Hồn thơ HỒ lão luôn bay bổng
Múa bút, yêu đời... chắc thọ dai!

Chắc thọ dai!