Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/07/2014 10:20, số lượt xem: 412

Hồ Lão hai lần đón bẩy lăm
Ước gì lặp lại thế nhiều năm
Trí cao, hồn trẻ: Tình thi lão
Tâm rộng, bút già: Nghĩa quý nhân
Bầu bạn chúc mừng, vui mấy hội
Cháu con khao tặng, khoẻ bao phần
Tám mươi, chín chục, ngoài trăm tuổi
Gắng luyện cân bằng... độ uống, ăn!

(Thơ Hoạ - Mừng Bác Hồ Văn Thiện)