Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/07/2014 08:14, số lượt xem: 440

Nhận thơ bác gửi đã từ lâu
Nghĩ mãi chưa ra, viết được đâu!
Lỡ hẹn người mong duyên bốn biển
Lần khân bạn nhớ nghĩa năm châu
Đường thi: mới tập, còn non chữ
Lục bát: đang rèn, vẫn kém câu
Xin Bác cảm thông: Em "ruột ngựa"
Tám câu bảy chữ: chút tình sâu!

Gửi bác Vũ Văn Thuật
1-10–2008