Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/07/2014 07:20, số lượt xem: 387

Biết nói gì đây lúc biệt ly
Trăm thương ngàn nhớ vẫn còn ghi
Yêu rồi chỉ thích yêu yêu mãi
Một chiếc hôn xong chẳng nhớ gì...!

10-1968