Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/08/2014 18:34, số lượt xem: 383

Tháng mười sinh nhật đến rồi ư?
Mừng đón tôi vaò tuổi sáu tư
Đã nặng tình thơ khi rỗi việc
Thêm say cảnh biển lúc nhàn cư
Giao lưu mời đến: không ngần ngại
Nghỉ mát gọi đi: chẳng chối từ
"Một tháng đôi lần"... vui túc tắc
Ơn Trời vẫn khoẻ, sức còn dư!

(Kỷ niệm sinh nhật lần thứ 64 của tôi: 25-10-2007)