Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/07/2014 17:40, số lượt xem: 369

Quý Tỵ, Xuân sang... đuổi cái già!
Sớm chiều làm bạn với thi ca
Ngâm câu xướng hoạ khi sương phủ
Dạo khúc ca trù lúc ráng pha
Lối đến Bồng Lai nhìn thấy ngắn
Đường về Cõi Phật bước còn xa
Mừng xuân, con cháu vui mừng thọ
Hoa đẹp, hương thơm toả khắp nhà