Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/07/2014 17:37, số lượt xem: 401

Khắp nơi rộn rã đón nàng xuân
Bầu bạn giao lưu nối hoạ vần
Lễ thọ mừng huynh dăm vế đối
Ngày xuân chúc bạn mấy lời văn
Thịnh Long - quê biển: nơi hò hẹn
Hà Nội - thủ đô: điểm hợp quần
Kỷ niệm ngàn năm vui Đại lễ
Tưng bừng cả nước kết tình thân.

24-2-2010