Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/07/2014 17:32, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tuanphong vào 23/07/2014 17:35, số lượt xem: 370

Giang tay mở cửa đón Canh Dần
Ngẩng mặt ta cười với nắng xuân
Văn chúc thắm tình chia sẻ tứ
Thơ mừng nồng nghĩa đổi trao vần
Xuân về gắng luyện săn đôi gối
Tết đến năng rèn vững cặp chân
Năm mới đó đây vui xướng hoạ
Tình thơ, nghĩa bạn mãi trong ngần!

17:45', 24-12-2009