Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/07/2014 18:26, số lượt xem: 767

Đêm nay bỗng thấy buồn buồn
Nhớ thương, thương nhớ, tâm hồn chơi vơi
Sương giăng mờ trắng khắp trời
Con tim lỗi nhịp, ai người biết cho?

29/03/2012
- In trong tập thơ "Đêm vắng em", Đặng Tuấn Phong, Nhà XB Văn Học, 2013