Đừng giữ con, mẹ ơi
Bởi sự chăm lo của mẹ càng làm con đau
Mẹ hãy nhìn vào con
Xem con đau đớn thế nào.
Mẹ hãy hôn con
và nguyện cầu cho con lần cuối
Dù con đã làm mẹ tan vỡ cuộc đời
Mẹ ơi, hãy thứ lỗi cho con.


(Dự án dịch thơ của Thi Viện)