Dưới đây là các bài dịch của thanh86. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Thanh trủng hoài cổ (Tào Tuyết Cần): Bản dịch của thanh86

Hắc thuỷ mênh mông nước nghẽn dòng,
Gảy dây đàn lạnh vẫn đau lòng.
Hán gia chế độ nên than thở,
Sư lịch vạn năm đáng thẹn thùng.

Ảnh đại diện

Đề Đào Hoa phu nhân miếu (Đỗ Mục): Bản dịch của thanh86

Cung phi eo nhỏ mởn tơ đào,
Mấy năm không nói một lời nào.
Nước Tức vì sao đành chịu mất?  
Gieo mình Kim Cốc, xót Lục Châu.

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]