Dưới đây là các bài dịch của sen_96. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Thuỵ bất trước (Hồ Chí Minh): Bản dịch của sen_96

Canh một... canh hai... tiếp canh ba,
Trằn trọc, băn khoăn khó ngù à?
Canh bốn, canh năm vừa nhắm mắt,
Sao vàng năm cánh nhập hồn ta.

Ảnh đại diện

Văn thung mễ thanh (Hồ Chí Minh): Bản dịch của sen_96

Giã gạo bao đớn đau,
Giã xong trắng tựa bông.
Người trên đời cũng thế,
Khổ luyện mới thành công.

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]