Dưới đây là các bài dịch của malang. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Thu phố ca kỳ 15 (Lý Bạch): Bản dịch của malang

Tóc trắng ba nghìn trượng,
Thẳm xa nỗi biệt sầu.
Chẳng hay trong kính sáng,
Thu móc nhoà nơi đâu!

Ảnh đại diện

Vịnh sử thi - Tế yêu cung (Hồ Tằng): Bản dịch của malang

Sở vương khổ cực đánh hoài công,
Nước phá thành hoang bá nghiệp không.
Chỉ có thanh xuân hoa móc đượm,
Nay còn nhớ điện-gái lưng ong.

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]