Dưới đây là các bài dịch của laonongthoi.com.net. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Ức Đông Sơn kỳ 1 (Lý Bạch): Bản dịch của laonongthoi.com.net

Đã lâu không đến Đông Sơn
Tường vi mấy lần hoa nở?
Làn mây trắng bay dang dở
Nàng trăng lạc lối nhà ai?

Ảnh đại diện

Ngô vương mỹ nhân bán tuý (Lý Bạch): Bản dịch của laonongthoi.com.net

Lộng gió hồ sen toả ngát hương,
Cô Tô đãi yến tiệc Ngô vương.
Tây Thi nhảy múa thân lả lướt,
Ngật ngưỡng cười say ngả xuống giường.


(Dự án dịch thơ của Thi Viện)

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]