Áo trắng khoác nằm, buồn đón xuân,
Bạch môn lưu lạc lắm gian truân.
Lầu hồng mưa cách tràn hơi lạnh,
Rèm ngọc đèn mờ trở bước chân.
Đã xót, đường dài xuân đến muộn,
Còn hay, đêm hết mộng khơi dần.
Ngọc đà gói kỹ, nơi nào gởi,
Nhạn lẻ theo mây vạn dặm lần.