Dưới đây là các bài dịch của dbhb. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Thưởng trà (Lưu Vũ Tích): Bản dịch của dbhb

Cong mỏ chim ưng, trà quí a,
Lão lang thân gửi tặng nhà ta.
Sớm mai trăng rọi, sông Tương đợi,
Lóng lánh ánh màu trong chén hoa.

Ảnh đại diện

Ẩm tửu khán mẫu đơn (Lưu Vũ Tích): Bản dịch của dbhb

Ngắm hoa uống rượu cay,
Thả hồn, tâm ngất say.
Thoáng buồn, hoa nghẹn tiếng:
Đâu phải cho già này!

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]