Dưới đây là các bài dịch của cao nguyên. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 13 trang (128 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Xuân tứ kỳ 1 (Giả Chí): Bản dịch của Cao Nguyên

Sắc cỏ xanh xanh, sắc liễu vàng;
Lý hương thơm ngát, liễu bay sang.
Gió đông chưa thổi sầu đi trớt;
Để hận ngày xuân ý ngổn ngang.

Ảnh đại diện

Sơn cư thu minh (Vương Duy): Bản dịch của Cao Nguyên

Sau cơn mưa núi vắng,
Hơi thu đượm khắp trời.
Hàng thông trăng chiếu sáng,
Lèn đá nước êm trôi.
Tiếng ai sau bụi trúc,
Thuyền câu động lá sen.
Ý xuân thơm dẫu hết,
Vương tôn dễ nào quên.

Ảnh đại diện

Tư quy (Vương Bột): Bản dịch của Cao Nguyên

Trường giang sầu lắng đọng,
Nghìn dặm vẫn mong về.
Gió chiều tà lồng lộng,
Lá vàng khắp sơn khê.

Ảnh đại diện

Đằng Vương các (Vương Bột): Bản dịch của Cao Nguyên

Bên sông gác Đằng Vương cao ngất,
Đeo ngọc vàng reo ngừng múa hát.
Cột vẽ mây Nam Phố sớm bay,
Rèm cuốn mưa Tây Sơn chiều tạt.
Đầm in bóng mây, ngày chậm trôi
Sao dời vật đổi mấy thu rồi.
Trong gác con vua giờ đâu nhỉ?
Ngoài hiên, sông vẫn chảy đấy thôi.

Ảnh đại diện

Nguyệt dạ ức xá đệ (Đỗ Phủ): Bản dịch của Cao Nguyên

Trống đồn đòi đoạn người đi,
Biên thùy tiếng nhạn sầu bi thu về.
Đêm nay sương trắng tư bề,
Ánh trăng vẫn sáng chốn quê hương mình.
Các em ly tán điêu linh,
Nhà tan, chẳng biết tử sinh chốn nào.
Thư về không chút âm hao
Chiến tranh còn mãi khi nào mới yên.

Ảnh đại diện

Khách chí (Đỗ Phủ): Bản dịch của Cao Nguyên

Mênh mông nam bắc nước dâng đầy,
Chỉ thấy bầy chim đến mỗi ngày.
Vắng khách nên đường hoa biếng quét,
Vì anh mới mở cửa bồng đây.
Chợ xa mâm bát không gì nhắm,
Rượu cũ nhà nghèo hãy tạm say.
Lối xóm xin mời ông đối ẩm,
Bên rào cùng cạn mấy chung này.

Ảnh đại diện

Nam lân - Dữ Chu sơn nhân (Đỗ Phủ): Bản dịch của Cao Nguyên

Thầy đồ thôn Cẩm chít khăn đen,
Vườn sẵn sắn khoai cũng chẳng hèn.
Chim chóc được mồi thêm dạn dĩ,
Trẻ con chào hỏi mãi nên quen.
Nước thu sâu độ vài ba thước,
Đò khách  dăm người chẳng ngại chen.
Cát trắng, tre xanh chiều bến nước,
Tiễn nhau cổng trúc, bóng trăng lên.

Ảnh đại diện

Thục tiên chủ miếu (Lưu Vũ Tích): Bản dịch của Cao Nguyên

Hùng khí ngài bao trùm trời đất,
Nghìn thu sau bất khuất oai linh.
Chia ba chân vạc đinh ninh,
Khôi phục nghiệp đế, trung hưng Hán Triều.
Được Thừa Tướng công lao mở nước,
Nhưng con hèn, tài đức kém thua.
Buồn cho Thục nữ khi xưa,
Nay phải múa trước cung vua Ngụy triều.

Ảnh đại diện

Ẩm tửu khán mẫu đơn (Lưu Vũ Tích): Bản dịch của Cao Nguyên

Chừ trước hoa uống rượu,
Đành lòng vài chén say.
Chỉ sợ hoa lại bảo:
Chẳng nở vì lão đây.

Ảnh đại diện

Kim Lăng ngũ đề - Ô Y hạng (Lưu Vũ Tích): Bản dịch của Cao Nguyên

Bên cầu Chu Tước hoa cỏ dại,
Ngõ áo đen dầu dãi nắng tà.
Én nhà Vương, Tạ thuở xa,
Giờ bay tán loạn vào nhà dân gian.

Trang trong tổng số 13 trang (128 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối