Tử đằng leo tận mây,
Nở hoa đẹp xuân ấm.
Chim hót trong lá dầy,
Làm mỹ nhân vương vấn.