Dưới đây là các bài dịch của Xich Phi Ho @Mai Hoa Trang. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Tân Mùi thất tịch (Lý Thương Ẩn): Bản dịch của Xich Phi Ho @Mai Hoa Trang

Có lẽ người tiên thích biệt ly
Thiên nhai mới có mộng tương kỳ
Nhớ khi trời biếc sông Ngân đó
Nhắc chuyện gió vàng sương ngọc chi
Nước nhỏ vô tình trông ngóng mãi
Mây mờ chia cách cứ diên trì
Đâu vì vô ý quên ơn quạ
Mải dỗ nhện làm khất xảo ti

Ảnh đại diện

Lâm giang tống Hạ Chiêm (Bạch Cư Dị): Bản dịch của Xich Phi Ho @Mai Hoa Trang

Bảy mươi một kiếp không nhà
Thương anh vạn dặm mắt nhoà lệ châu
Thuyền đi gió lại dâng sầu
Bạc đầu con sóng bạc đầu ly nhân

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]