Đêm nay là đêm nao
Thuyền lênh đênh giữa dòng
Hôm này là hôm nao
Cùng thuyền với vương tử
Ngại ngùng không che giấu
Chàng không trách cứ chi
Tâm phiền mãi không dứt
Cũng vì tri vương tử
Non có cây, cây lại có cành
Tâm hân hoan chàng, chàng có hay?