Canh khuya trăng gọi đầu giường
Lung linh ánh bạc màn sương thì thào
Trăng nhìn ta tự trên cao
Nhờ trăng chuyển nhớ gửi vào cố hương