Hương cồn lên quấn lấy bờ,
Dáng cong bờ cuộn lấy hồ hoa sen.
Sợ rằng thu sớm gió lên,
Phiêu linh tàn tạ đến bên hỡi người.