Dưới đây là các bài dịch của Vũ Phương. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Ký mộng (Nguyễn Du): Bản dịch của Vũ Phương

Đêm ngày nước chảy trôi qua
Người đi biền biệt nơi xa chưa về
Bao năm không gặp không kề
Lấy gì yên ủi não nề tương tư
Nay trong mộng tỏ thực hư
Bến sông ghé đến bây chừ tìm ta
Dung nhan vẫn vẹn vẻ hoa
Y trang xộc xệch như qua kiếp trần
Trước lần kể chuyện thương thân
Rồi than thở nỗi phong trần cách xa
Sụt sùi tiếng khóc không ra
Thoáng như cách trở màn sa một mành
Bình sinh không rõ đường quanh
Mộng hồn cũng chẳng biết rành thị phi?
Điệp sơn hổ báo thiếu chi
Lam giang nhiều lắm giao ly thuồng luồng
Hiểm đường thuỷ bộ đều thương
Biết ai đưa lối mà nương gót mềm?
Cô liêu gối mộng đèn đêm
Lạnh lùng tỉnh mộng trước thềm gió đưa
Chẳng còn người đẹp buổi xưa
Nhu tình loạn nhịp như tơ rối lòng
Tỏ mờ nhà trống trăng trong
Chiếu lên áo chiếc cô phòng lẻ loi.

Ảnh đại diện

Nói cùng anh (Xuân Quỳnh): Bản dịch của Phan Vũ Phương Hoa

Talk with you

I know it was accustomed
Loving has no importance
The matching of two strangers
To share the joy and sorrow.
I daren`t think love is forever
Or tomorrow will be together?
The pain seems like never end
But it`ll replace the joy oneday.
Today we talk love, tomorrow
The others used to talk `bout it
Life has limitation, I know
The poem won’t stay forever.
But now you`re with me
The happiness between us is real
Like a hung-on-wall shirt, like a page
Like flowers blooming front the house.
I know that when you`re far away
Your love to me like to our hometown
Like the shade on the sunny road
Or the fragrant fruit on the arid land.
That`s what I wanna talk, love
The origin of the hopes
The goodness to keep the life
To make people get closer.

Ảnh đại diện

Đáp bắc nhân vấn An Nam phong tục (Hồ Quý Ly): Bản dịch của Vũ Phương

Muốn hỏi An Nam rõ?
Phong tục vốn thuần lương
Lễ nhạc như Tây Hán
Áo mũ giống Đại Đường
Dao vàng chặt cá nhỏ
Bình ngọc rượu ngát hương
Mỗi năm độ xuân tới
Đào mận nở chung vườn

Ảnh đại diện

Vịnh Vũ Hầu (Bạch Cư Dị): Bản dịch của Vũ Phương

Tiên sinh nằm lánh chốn sơn lâm
Chúa hiền tìm gặp đến ba lần
Cá tới bể nam vầy nước cả
Rồng bay trời rộng nhả mưa dầm
Thác cô gửi lễ ân cần nặng
Báo quốc dốc lòng trung nghĩa thâm
Xuất sư hai biểu còn lưu lại
Người nay xem tới lệ đầm đầm

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]