Dưới đây là các bài dịch của Vũ Hoàng Nguyên. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Ngày mai, khi rạng đông (Victor Hugo): Bản dịch của Vũ Hoàng Nguyên

Từ rạng đông sớm mai, lúc cánh đồng phủ trắng
Cha đi, thấy con, cha hiểu con đang đời gì
Cha đi qua những cánh rừng hay ngọn núi trắng
Nhưng cha chẳng thể sống nếu như con ra đi

Cha bước đi cùa đôi mắt kết với trí não
Lặng lẽ không nhìn gì và cũng chẳng nghe gì
Cô đơn cùng cái lưng còm, đôi tay bắt chéo
Buồn bã trong một ngày, trời sáng cũng như khuya

Cha không còn thấy thoi vàng rơi trong tối đêm
Không thấy cánh buồm từ xa cập bến A-phlơ
Khi cha đến, mang trong mình kí ức con đắm
Như lá rụng từ bùi xanh, thạch thào đương hoa

Ảnh đại diện

Ngày xưa tháng cũ (Robert Burns): Bản dịch của Vũ Hoàng Nguyên

Bạn xưa liệu có quên đi
Chìm trong quá khứ như ngày tháng xưa
Cùng nhau nâng cốc nhân từ
Vì ngày tháng cũ, hỡi người bạn thân
Hai ta mỗi kẻ một phần
Vì ngày xưa cũ cùng nâng cốc nào
Ta về con dốc hôm nào
Hái hoa cúc đẹp, bỏ bao mang về
Nhưng giờ chân mệt đến lê
Từ ngày tháng cũ cùng đi nghìn trùng
Ta từng lội suối lội sông
Đến đêm từ thưở trời đông sáng loà
Nhưng giờ ta được vỗ về
Bởi lòng biển cả từ xưa tháng ngày
Tôi đưa tay, bạn đưa tay
Chúng ta thân thiết bắt tay nguyện cầu
Cho ngày tháng cũ qua lâu


Bản dịch tạm

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]