Đầu giường ngắm bóng trăng soi
Màn sương cứ ngỡ như rơi mặt đường
Ngẩng đầu trăng sáng như gương
Cúi đầu lại nhớ quê hương quá chừng.