Dưới đây là các bài dịch của Tuyet Gian Huong. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Đối tuyết (Bắc tuyết phạm Trường Sa) (Đỗ Phủ): Bản dịch của Tuyet Gian Huong

Tuyết bắc phủ Trường Sa
Mây Hồ lạnh vạn nhà
Gió trôi cùng đám lá
Mưa tới khó đơm hoa
Trong túi còn tiền lẻ
Chén đầy chẳng bỏ qua
Rượu ngon sao vội cạn
Hãy đợi hoàng hôn xa

Ảnh đại diện

Tống viễn (Đỗ Phủ): Bản dịch của Tuyet Gian Huong

Trời đất giặc hoành hành
Người đi sao vội nhanh
Bạn bè đều khóc cả
Yên ngựa lẻ rời thành
Cây cỏ thời gian úa
Cửa sông tuyết trắng quanh
Vừa chia tay bữa trước
Mới thấy thấm tình anh

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]