Dưới đây là các bài dịch của Trọng Vũ. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Thu phố đồ trung (Đỗ Mục): Bản dịch của Trọng Vũ

Ào ào đường núi cuối thu mưa,
Hun hút gió khe lùa cỏ thưa.
Hỏi nhạn mới về bờ cát lạnh
Lại đây có ghé Đỗ Lăng chưa?

Ảnh đại diện

Xuân tịch lữ hoài (Thôi Đồ): Bản dịch của Trọng Vũ

Hoa trôi nước chảy vẫn vô tình,
Gió đuổi xuân qua khắp Sở thành.
Mộng thấy quê nhà xa vạn dặm,
Trăng tà khắc khoải cuốc ba canh.
Tin nhà luống sợ tròn năm vắng,
Hoa nở xuân về, thôi tóc xanh.
Tự bảo về đi, lòng bớt lạnh,
Giang hồ lận đận có ai tranh!

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]