Dưới đây là các bài dịch của Trần Thiii. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Biệt ly (Lục Quy Mông): Bản dịch của Trần Thiii

Trượng phu không phải không có lệ,
Tuyệt cảnh ly biệt sẽ không rơi.
Cầm kiếm, cạn ly hẹn tái ngộ,
Ngại ngùng thay cho kẻ tầm thường.
Độc xà canh tay mà bơm nọc,
Trượng phu bất luyến chặt ngay đi.
Công danh lập thành nhờ trường khí,
Hà tất than vãn chuyện biệt ly.

Ảnh đại diện

Ly tứ kỳ 4 (Nguyên Chẩn): Bản dịch của Trần Thiii

Từng ngắm biển xanh, chẳng gọi nước,
Từng đến núi Vu, chẳng thấy mây.
Nhìn thấy hoa, lười đầu ngoảnh lại,
Nửa vì tu đạo, nửa vì người.

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]