Dưới đây là các bài dịch của Trần Thị Bích Ngọc. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Tĩnh dạ tứ (Lý Bạch): Bản dịch của Trần Thị Bích Ngọc

Ánh trăng sáng đầu giường
Ngỡ là sương mặt đất
Ngẩng đầu nhìn trăng sáng
Cúi đầu nhớ cố hương.

Ảnh đại diện

Bạch lộ tư (Lý Bạch): Bản dịch của Trần Thị Bích Ngọc

Nước thu cò trắng hạ đáp xuống
Một mình bay đến tựa sương rơi
Chưa đi dáng điệu an nhàn
Một mình trên bãi cát bìa cù lao.

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]