Nếu cuộc đời này có dối gạt ta
Đừng ưu sầu hay nổi cơn cuồng nộ!
Hãy hạ mình tự trắc ngày buồn khổ
Bởi ngày vui, tin chắc, chẳng ở xa...

Trái tim ta vui sống ở tương lai
Dẫu hiện tại chẳng lấy gì hoan hỉ.
Tất cả sẽ qua sao ta phải nghĩ
Đắng chát đã từng sẽ hoá trái thơm.