Dưới đây là các bài dịch của Trần Nhất Lang. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 4 trang (32 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4]

Ảnh đại diện

Tầm Ung tôn sư ẩn cư (Lý Bạch): Bản dịch của Trần Nhất Lang

Chọc trời non biếc chốn này đây
Ẩn dật nhàn cư những tháng ngày
Mây vén, theo đường tìm ngõ lối
Nước reo, nghe suối tựa lưng cây
Dưới hoa bóng ấm trâu nằm khểnh
Trên nhánh thông già hạc ngủ say
Chiều ngả bên sông con ác lặn
Chuyện xong xuống núi khói đèo bay.

Ảnh đại diện

Xuân đề hồ thượng (Bạch Cư Dị): Bản dịch của Trần Nhất Lang

Tranh xuân ai vẽ trên hồ
Xung quanh núi bọc, lững lờ nước trong.
Sườn non sương phủ rặng thông
Châu gieo đáy nước in lồng gương nga.
Lúa non thảm biếc xa xa
Cỏ bồ lá thắm dải là xanh xanh.
Hàng Châu rời bước chưa đành
Nửa còn vương vấn chút tình nơi đây.

Trang trong tổng số 4 trang (32 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4]