Dưới đây là các bài dịch của Trần Minh. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Giáp Thành Mã Phục Ba miếu (Nguyễn Du): Bản dịch của Trần Minh Đức Kha

Sáu chục người ta sức mỏi mòn
Riêng ông yên giáp nhảy bon bon
Được lời vua chúa cười là thích
Quên nỗi anh em thấy những buồn
Những tưởng cột đồng loè gái Việt
Ngờ đâu xe ngọc luỵ đàn con
Đài mây tên họ sao không để
Tuần tiết phương Nam chết vẫn bòn

Ảnh đại diện

Quỷ Môn quan (Nguyễn Du): Bản dịch của Trần Minh Đức Kha

Dịch núi giăng giăng cao tựa mây
Cửa chia Nam Bắc chính là đây
Tử sinh có tiếng nơi nguy thế
Qua lại bao người chuyện xót thay
Bụi rậm đầy đường hùm rắn núp
Khói mây khắp chốn quỷ ma đầy
Bên đường gió lạnh phơi xương trắng
Công cán khen gì tướng Hán hay

Ảnh đại diện

Đề Quân Sơn (Phương Cán): Bản dịch của Trần Minh Tú

Ma Cô tiên nữ cho hay
Quân Sơn từ cổ, có ngay đâu mà
Côn Lôn đỉnh đá rơi ra
Gió biển thổi đến hồ xa Động Đình

Ảnh đại diện

Bát nguyệt thập ngũ dạ ngoạn nguyệt (Lưu Vũ Tích): Bản dịch của Trần Minh Tú

Đêm nay trời lấy ánh trăng
Tẩy rửa khắp chốn sạch băng bụi đời
Nắng lui, sáng sạch bầu trời
Sắc thu trong vắt, khắp nơi yên bình
Muôn sao nhường ánh trăng xinh
Cảnh thu phát toả lung linh nhiệm mầu
Trần thế thường chẳng giữ lâu
Riêng trăng mãi mãi, chiếu hầu nhân gian

Ảnh đại diện

Ước mơ (Langston Hughes): Bản dịch của Trần Minh

Hãy ước mơ bạn ơi
Vì khi mơ qua rồi
Đời là chim gãy cánh
Chẳng thể bay tung trời

Hãy ước mơ bạn ơi
Vì khi mơ qua rồi
Đời là đồng hiu quạnh
Trắng một màu tuyết rơi.

Ảnh đại diện

“Kỷ niệm về mặt trời trong tim dần tắt...” (Anna Akhmatova): Bản dịch của Trần Minh Tâm

Kỷ niệm về mặt trời trong tim dần tắt
Thảm cỏ héo vàng
Ngọn gió thổi những bông tuyết đầu mùa lất phất
Nhẹ nhàng, mơn man.

Trong những dòng kênh không còn sóng gợn
Mặt nước trầm tư
Chẳng bao giờ nơi đây còn xao động,
Ôi, chẳng bao giờ!

Giữa nền trời in bóng chùm liễu rũ
Như chiếc quạt xoè xanh.
Có lẽ tốt hơn, khi em không phải
Là vợ của anh.

Kỷ niệm về mặt trời trong tim dần tắt
Gì vậy? Bóng tối chăng?
Có lẽ thế! Qua một đêm cũng kịp
Sang đông.

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]