Dưới đây là các bài dịch của Trần Kim Anh. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Thiếu nữ tản kiều (Phạm Đình Hổ): Bản dịch của Trần Kim Anh

Con ai còn bé tẹo
Đã làm dáng trước gương
Mày thưa đòi kẻ đậm
Tóc ngắn cũng toả hương
Trước gió lả lướt đứng
Uốn éo như đau sườn
Chẳng biết nơi gấu váy
Đầy cỏ may bên đường

Ảnh đại diện

Quá Kim Liên tự (Phạm Đình Hổ): Bản dịch của Trần Kim Anh

Dạt trôi làm khách cố kinh
Chùa Kim Liên đã nặng tình lại qua
Sắc cây xanh biếc mượt mà
Mặt hồ phẳng lặng ngỡ là mặt gương
Bên kia sẻ ngói tham thiền
Bên này thạch lựu nghe kinh Di Đà
Kiếp phù sinh đoạ đày ta
Đến nơi cửa Phật ta đà tĩnh tâm

Ảnh đại diện

Đề Quảng Lăng kỹ bình (Lã Nham): Bản dịch của Trần Kim Anh

Hoa tươi hoa rụng đủ buồn vui
Hoa với người cùng một kiếp thôi
Nở tận đầu cành phòng kẻ bẻ
Ai người xem ngắm lúc hoa rơi?


Nguồn: Tuyển tập thơ văn Phạm Đình Hổ, NXB Khoa học xã hội, 1998
Ảnh đại diện

Tuyệt cú (Lã Nham): Bản dịch của Trần Kim Anh

Sớm chơi Bắc Hải tối Thương Ngô
Kiếm báu trong tay đảm khí thô
Ai biết ba lần say gác Nhạc
Thơ ngâm bay khắp Động Đình hồ


Nguồn: Tuyển tập thơ văn Phạm Đình Hổ, NXB Khoa học xã hội, 1998
Ảnh đại diện

Hiểu tế Nhị Hà (Phạm Đình Hổ): Bản dịch của Trần Kim Anh

Gió thổi ào ào tháng Tiểu xuân
Thuyền con nhẹ lướt chốn giang tân
Lá buồm tương xứng màu nước biếc
Đôi bờ mây núi nét chửa ngần
Mò kiếm trong thuyền, nguyên ấy mỗ
Dắt trâu trên bến, hỏi hà nhân?
Tựa mui ngoái lại nhìn thành cổ
Lắng mãi trong sương tiếng mõ ngân

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]