Dưới đây là các bài dịch của Trần Duy Vân. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Dạ bạc Kim Lăng thành (Nguyễn Trung Ngạn): Bản dịch của Trần Duy Vân

Người ở thuyền con, trăng ở sông,
Đồng Đình thu hứng trải mênh mông.
Mộng mơ chẳng quản mây xa cách,
Một lối về nhà cậy gió đông.

Ảnh đại diện

Tương giang tặng biệt (Nguyễn Trung Ngạn): Bản dịch của Trần Duy Vân

Bên trạm chia tay chuốc chén mời,
Lên thuyền lên ngựa bác cùng tôi.
Non Bồng riêng tựa, buồn khôn tả,
Dòng nước sông Tương biếc ngợp trời.

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]