Dưới đây là các bài dịch của Trần Đức Toàn. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Hạ Yên Đổ Nguyễn tiến sĩ trúng trạng nguyên (Dương Khuê): Bản dịch của Trần Đức Toàn

Ba lượt văn trường ba lượt quán quân
Hùng phong khí thế tuyệt kinh nhân
Vị Xuyên như thế ai địch nổi
Cùng lứa chúng mình lại có anh
Bốn đời văn nghiệp còn ghi bảng
Bảy tuần tiên giáng ngọn đào xuân
Non sông còn hẹn ngày quay lại
Bầu cơm giỏ nước gặp mây xanh

Ảnh đại diện

Giá cô thiên (Thu Cẩn): Bản dịch của Trần Đức Toàn

Bâng khuâng tổ quốc trầm luân
Nhàn ra hải ngoại tri âm đâu nào
Kim âu vỡ, vá làm sao?
Hy sinh vì nước tiếc nào tấm thân

Than hiểm trở, đời phiêu linh
Non sông muôn dặm đăng trình giả trai
Đừng coi nhi nữ vô tài
Trên tường gươm báu đêm dài ngân vang

Ảnh đại diện

Ngự chế đề Lục Vân động (Lê Thánh Tông): Bản dịch của Trần Đức Toàn

Lục Vân động thẳm, vách chon von,
Vũ trụ bao la danh lợi tan.
Trời chiếu núi khe hoa lấp lánh,
Xuân về dương liễu tiếng chim chan.
Suối trong rửa sạch, lòng vượn lắng,
Nhà tối treo đèn, mộng hươu tàn.
Thanh thản tâm hồn, đời ít vướng,
Trong bầu ngày tháng xiết hân hoan.

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]